• Site Plan for Fuli Tourism Area, Xiangshui Bay, Lingshui
     
 • Site Plan for Xiangshui Bay Hotel, Hainan Province
     
 • Site Plan for Fuli Tourism Area, Xiangshui Bay, Lingshui
     
 • Regulatory Plan for Yunti Baoling River Area in Tonggu International
     
 • Economical Tourism Area, Wenchang, Hainan Province
     
 • Xinglong Garden, Gangxing
     
 • Wutong Villas
     
 • Dajinwang Hotel, Yangjiang
     
 • Xinglinwang Hotel, Xiamen
     
 • The 7th Armed Police Detachment, Shenzhen
     
 • Shangsha Middle School, Shenzhen
     

 •    

 •    
 • Binhe Yijing Garden
     
Address: Shenzhen Futian Free Trade Zone, Dali Technology Digital Park B-402
Tel:0755-82044518 Fax:0755-25331595
GD ICP No. 09131534 -1 Design By szkz.com